SFEV-55 KUBOTA EXHAUST VALVE

SOUTHERN FARM EQUIPMENT

$15.75 

KUBOTA EXHAUST VALVE  FITS;

L185,L225,L235,L245,L275,L285,L295,L345,

L355,L1500,L1501,L1801,L2000,L2002,L2050,L2200,L2201,L2202,L2402,L2600,

L2601,M4050,M4500,M4950