SFRH-4460 RADIATOR HOSE,UPPER

SOUTHERN FARM EQUIPMENT

$27.95 

Upper radiator hose 195, 240, 1500, 1700,1700B, 2000,2000B, 2210, 2210B Repl. 124460-49010 & 124768-49010
135, 155, 165, 1300 Repl. 124060-49010       SEE RADIATOR KIT SFRAK-100